Synopsis

 

Hoe een uitgeverij je manuscript wil ontvangen, varieert. Sommige uitgevers wensen het per post te ontvangen, anderen per e-mail. Sommigen wensen alleen een korte beschrijving (synopsis), anderen een uitdraai van het hele manuscript. Check altijd goed de website van de uitgever om je werk op een passende manier aan te bieden.

Een synopsis of korte samenvatting van je manuscript wordt door bijna alle uitgeverijen gevraagd. Soms volstaat een A4-tje, soms mag dit drie tot vijf bladzijden zijn. Je vertelt in de synopsis en/of het boekvoorstel op een wervende manier waar het boek over gaat.