Ethische gedragscode

 

 1. De cliënt weet zelf het beste wat goed voor hem/haar is en wat hij/zij beoogt te bereiken.
 2. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen en keuzes.
 3. De cliënt en de schijfcoach zijn volkomen gelijkwaardig aan elkaar als unieke personen.
 4. De doelen, middelen en keuzen van de cliënt hebben prioriteit boven die van de schrijfcoach.
 5. Leidraad voor alle interacties zijn respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.
 6. De gebruikte materialen worden in geen geval ongeautoriseerd openbaar gemaakt.
 7. De schrijfcoach is erop gericht de wensen van de cliënt zoveel mogelijk te faciliteren.
 8. De schrijfcoach kent zijn beperkingen en handelt niet buiten zijn verantwoordelijkheden.
 9. De schrijfcoach streeft ernaar op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied.
 10. Een contract dient als waarborg van de wederzijdse rechten en plichten.
 11. De schrijfcoach werkt onafhankelijk en is niet aangesloten bij enig ander bedrijf of organisatie.
 12. Samenwerking met derden vindt alleen plaats in geval van toestemming van de cliënt.