Disclaimer

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal, foto’s en/of berichtgevingen welke op deze site voorkomen op enigerlei wijze te kopiëren en/of te verspreiden.

Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze site gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. 9003.nl, alsmede de bouwer en vormgever van de website, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat 9003.nl niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen.

9003.nl kan geen garantie geven voor een foutloze werking van of ononderbroken toegang tot deze website en de via de website aangeboden diensten. 9003.nl is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op zijn website.

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. 9003.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen. Dit geldt eveneens voor internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Deze website en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden behandeld door de bevoegde rechter.